Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής

Επαναπροσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία του μεταφορικού συστήματος της πόλης, για την επόμενη εικοσαετία!

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής (ΣΣΜΑ) θα βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα μεταφορών στην Αττική, επικεντρωμένο κυρίως στις Δημόσιες Μαζικές Μεταφορές, για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Ετοιμαστείτε να βιώσετε τη νέα εποχή της κινητικότητας στην Αττική – μια εποχή που συνδυάζει την καινοτομία, την άνεση και τη βιωσιμότητα!

H Γνώμη σας μετράει!

Ο ΟΑΣΑ καλεί όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του ΣΣΜΑ συμμετέχοντας στις σχετικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν. Βοηθήστε και εσείς στην βελτίωση της κινητικότητας στην περιοχή μας και στην ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών στην Αττική, επικεντρωμένο κυρίως στις Δημόσιες Μαζικές Μεταφορές που σας εξυπηρετούν! Η συμμετοχή σας στις έρευνες θα φέρει τη νέα εποχή της κινητικότητας στην Αττική – μια εποχή που συνδυάζει την καινοτομία, την άνεση και τη βιωσιμότητα, ένα βήμα πιο κοντά!

Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΣΜΑ:

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Μοιραστείτε μαζί μας την καθημερινή σας μετακίνηση στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Διαμόρφωση οράματος ΣΣΜΑ

Πώς θα θέλατε να είναι το σύστημα συγκοινωνιών την επόμενη μέρα.

Διαμόρφωση και ιεράρχηση μέτρων

Σκεφθείτε πιθανές προτάσεις και λύσεις για την επίτευξη του Οράματος που διαμορφώνεται.

Ορισμός Σεναρίων – Συνδυασμός αποδεκτών μέτρων και διαμόρφωση πακέτων μέτρων

Σχεδιάστε μαζί μας εναλλακτικά πακέτα μέτρων (σεναρίων).

Επιλογή πακέτου – Τελικό ΣΣΜΑ

Παραμείνετε συντονισμένοι. Παρακολουθήστε τις ενημερώσεις και υποστηρίξτε στην υλοποίηση του Σχεδίου Μεταφορών.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης ΣΣΜΑ: