Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
O επόμενος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024! Δήλωσε συμμετοχή από τώρα!

Έρευνες & Μετρήσεις

Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η καταγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων που:

  • περιγράφουν το δίκτυο μεταφορών της Αττικής,
  • απεικονίζουν τις συνθήκες κινητικότητας και τα χαρακτηριστικά μετακινήσεων

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις έρευνες και τις μετρήσεις θα συμβάλλουν επίσης:

  • στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων καθώς και
  • στη διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων και δράσεων

Επιπλέον, τα στοιχεία από τις έρευνες και τις μετρήσεις θα υποστούν επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθούν:

  • για την αξιολόγηση των δεδομένων για την υφιστάμενη κατάσταση, και
  • για την κατάλληλη τροφοδότηση των επόμενων σταδίων του έργου του ΣΣΜΑ

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις έρευνες και τις μετρήσεις θα μας βοηθήσουν να:

Αποτυπώσουμε

Αποτύπωση Μετρικών Στοιχείων ΟΑΣΑ

Θέλουμε να αποδώσουμε την λειτουργία και την απόδοση του συστήματος μεταφορών και τις ανάγκες της κινητικότητας στην Αττική για να προσδιορίσουμε προβλήματα και πιθανές βελτιώσεις.

Προβλέψουμε

Πρόβλεψη Τάσεων Μετακινήσεων

Θέλουμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές τάσεις στη ζήτηση για μετακινήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες των μετακινούμενων και του συστήματος μεταφορών.

Σχεδιάσουμε

Σχεδιασμός Δρομολογίου Λεωφορείου

Θέλουμε να σχεδιάσουμε βελτιώσεις για το μελλοντικό σύστημα μεταφορών και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας