Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
O επόμενος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024! Δήλωσε συμμετοχή από τώρα!

Σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής

Τι είναι το ΣΣΜΑ

Τι είναι:

Ενα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεκμηριωμένων...

Μέτρων

Δράσεων

Προτάσεων

Τα οποία θα προσδιορίσουν:

Τη δομή

Τα στοιχεία

Τα χαρακτηριστικά

Τη Λειτουργία

του Μεταφορικού Συστήματος της Πόλης κατά την επόμενη εικοσαετία!

Το πλαίσιο και τα στοιχεία του:

Θα βασίζονται στις επιταγές της βιώσιμης κινητικότητας

Θα προωθούν την χρήση Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς

θα υποστηρίζουν την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών, υπηρεσιών και τεχνολογιών

Περιοχή Αναφοράς του ΣΣΜΑ

Το έργο επικεντρώνεται στη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής, η οποία εξυπηρετείται κυρίως από το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), καθώς και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς που λειτουργούν είτε συμπληρωματικά είτε ανταγωνιστικά, όπως τα ΚΤΕΛ, οι δημοτικές συγκοινωνίες και τα ταξί.

ΗΣΑΠ Θησείο