Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Συμμετέχοντας στην έρευνα συμβάλεις στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών της Αθήνας
O επόμενος κύκλος της έρευνας θα ξεκινήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2024! Δήλωσε συμμετοχή από τώρα!

Μετρήσεις

Δείτε αναλυτικά τις Μετρήσεις που έχουν αναρτηθεί:

Μετρήσεις 24ωρου και ωριαίου κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας

Μετρήσεις Σύνθεσης και Πληρότητας Οχημάτων

Μετρήσεις Σύνθεσης σε Λεωφορειολωρίδες

Μετρήσεις Ταχυτήτων και χρόνων διαδρομών στους βασικούς οδικούς άξονες